Elektrownie wiatrowe klasyczne

Są to zespoły urządzeń służących do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Wszystkie nasze urządzenia występują pod marką AirGenerator .

Elektrownie wiatrowe mogą pracować samodzielnie. To znaczy jako jedyne, niezależne źródło energii elektrycznej. Dzięki stosunkowo małemu obszarowi jaki zajmują turbiny wiatrowe są jednymi z efektywniejszych źródeł pozyskiwania energii. W przypadku mniejszych instalacji tzw. małe elektrownie wiatrowe często współpracują z fotoogniwami.

Ze względu na parametry techniczne przydomowe elektrownie dzielimy na małe, podstawowe i zaawansowane.

Małe – o średnicy wirnika do 2m i mocy do 1000W, waga do 20kg.
Podstawowe – moce od 500W do 5kW sterowane mechanicznie do wiatru za pomocą ogona do 100kg wagi.
Zaawansowane – moc od 5kW, zaawansowane sterowanie elektronicznie, ponad 300kg.

Małe elektrownie wiatrowe Małe elektrownie wiatrowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe Przydomowe elektrownie wiatrowe

Zaawansowane elektrownia wiatrowe Zaawansowane elektrownie wiatrowe

W skład podstawowego zestawu elektrowni wiatrowej wchodzi trójfazowy generator elektryczny z magnesami neodymowymi, wirnik z łopatkami, kontroler ładowania.

Opcjonalnie elektrownie można uzupełnić o:
1. akumulatory z przetwornicą jednofazową lub trójfazową,
2. sterownik grzałek z grzałkami do C.O. lub wody bieżącej,
3. przetwornicę on-grid do sprzedaży prądu do sieci energetycznej,
4. podłączenie do komputera PC z możliwością obserwacji wytwarzanej energii i innych parametrów.

Najczęściej wiatraki przydomowe działają w systemach autonomicznych. Oznacza to, że nie są wpięte do publicznej sieci energetycznej.

Na przydomowe elektrownie wiatrowe do mocy 20kW, które wytwarzają prąd na własne potrzeby, nie potrzeba koncesji. Nie trzeba też zgłaszać ich użytkowania do zakładu energetycznego jeżeli nie są podłączone do sieci publicznej.