Kontrolery ładowania

logo_hefei   Regulatory powszechnie zwane kontrolerami służą, jak sama nazwa wskazuje, kontroli pracy elektrowni wiatrowej i fotoogniw.

W zależności od modelu, rodzaju i przeznaczenia kontrolery mogą mieć różne funkcje. Najprostsze są faktycznie regulatorami ładowania. Kontrolują prąd i napięcie ładowania akumulatorów. W przypadku zbyt wysokiego napięcia ładowania najczęściej po prostu załączają dodatkowy opór rezystrancyjny w postaci grzałek zrzutowych. Solarne kontrolery ładowania najczęściej rozwierają styki i po prostu odłączają zasilanie z fotoogniw.

   Bardziej rozbudowane kontrolery są wyposażone w funkcje ładowania akumulatorów PWM.

   Niektóre kontrolery (tzw. serwisowe) są wyposażone w gniazdo do podłączenia komputera w celu analizy pracy generatora wiatrowego i/lub fotoogniw.

   Kontrolery stało prądowe mogą zarządzać dodatkowo pracą odbiorników zasilanych napięciem DC 12V lub 24V. Stosuje się je głownie do sterowania oświetleniem ulicznym, mogą też służyć do zasilania innych małych odbiorników stało prądowych.

Kontroler lamp ulicznych Kontrolery lamp ulicznych

Kontroler ładowania Hybrydowe wiatrowo-solarne

Kontroler solarny Kontrolery solarne

   Szczególnie dla turbin o pionowej osi obrotu stosuje się regulatory z funkcją ładowania niskim napięciem (w czasie słabych wiatrów generatory wolnoobrotowe nie wytwarzają wystarczająco wysokiego napięcia).

   Kontrolery dedykowane najczęściej są sterowane komputerowo. Badają wiele czynników z otoczenia pracy generatora. Na podstawie zebranych danych decydują o pracy elektrowni wiatrowej.

   W naszej ofercie występują kontrolery analogowe, cyfrowe, do lamp ulicznych, zaawansowane i dedykowane. Pracujemy obecnie nad kontrolerem zintegrowanym. Taki regulator będzie mógł zarządzać nie tylko funkcjami elektrowni wiatrowej czy fotoogniw ale też decydować o pracy odbiorników.

   Decydując się na wybór dowolnego z naszych produktów zgadzasz się na [download id=”202″] opisane na podstronie.